Workflow Management

Toate companiile sunt diferite, cu procese de business și mai diferite. Dar ceea ce au în comun toate companiile de succes e dorința de a deveni mai buni cu fiecare zi. BPM (Business Process Management) sunt soluțiile de management al proceselor de business, care se axează pe creșterea performanței companiilor prin gestionarea și optimizarea workflowului acesteia. Workflow-ul este secvența predefinită de activități în cadrul unei companii, iar BPM e abordarea sistematică pentru eficientizarea acestuia și pentru a-i spori adaptabilitatea la mediul în continuă schimbare. Scopurile unui workflow management cuprind: standardizarea proceselor, creșterea calității acestora și minimizarea timpului necesar diferitelor procese.

JobRouter® Workflow Management

Un sistem de workflow management pe care vi-l propunem este JobRouterPragmatic, ușor de utilizat și competitiv la nivel de preț, sistemul oferă posibilitatea gestionării unui număr nelimitat de procese în cadrul unei singure aplicații și posibilitatea comunicării între toate nivelurile din peisajul sistemului. [Mai mult]

Expenses Tracking System (ETS)

Multe comapanii prezintă neajunsuri în workflow, mai exact în procesele legate de buget, precum: fluxul de documente bazat pe hârtie, procesele complexe de aprobare, bugetele gestionate în Ms Excel și altele. [Mai mult]

International Key Accounts (IKA)

Gestionarea relațiilor cu distribuitorii (partenerii) implică de cele mai multe ori aspecte sensibile, de natură financiară. Având la bază platforma JobRouter®, sistemul International Key Accounts (IKA) asigură automatizarea calculelor privind pragurile de discount și bonusare ale distribuitorilor. [Mai mult]

JobRouter® pentru domeniul financiar (MiFID II)

Managerii de investiții și Brokerii vor trebui să se conformeze noilor reglementări MiFID II privind "Raportarea tranzacțiilor" în cadrul Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) cât mai curând posibil. Ele sunt programate să intre în vigoare în ianuarie 2018.

Soluția JobRouter este specializată în schimbul de date care este necesar pentru gestionarea mesajelor financiare, sincronizarea tranzacțiilor, reconcilierea și automatizarea proceselor.  [Mai mult]

Horia Nes

Business development