International Key Accounts (IKA)

 

Gestionarea relațiilor cu distribuitorii (partenerii) implică de cele mai multe ori aspecte sensibile, de natură financiară. Având la bază platforma JobRouter®, sistemul International Key Accounts (IKA) asigură automatizarea calculelor privind pragurile de discount și bonusare ale distribuitorilor. IKA are ca obiectiv urmărirea modului de contractare, previzionare, colaborare și verificare a facturilor de discount de la distribuitori, priviți în acest caz ca International Key Accounts (magazin mare sau foarte mare care distribuie produsele companiei).

 

Fiecare contract de distribuție conține un set de beneficii pentru fiecare IKA, printre care se numără reducerea comercială de pe factură și clauzele speciale (bonusuri, marketing, dezvoltare). Sistemul permite verificarea facturilor de bonusare și discount financiar emise în baza contractelor cu IKA, care, conform unor clauze contractuale, beneficiază de praguri diferite de bonsuri și discounturi. Managementul centralizat și automatizat al clauzelor contractuale, un calcul la zi a cifrei de afaceri și o identificare exactă a cuantumului bonsurilor si discounturilor, după verificarea facturilor, pentru fiecare IKA, reprezintă cheia aplicației.

 

Soluția acoperă neajunsurile lucrului empiric cu diverse surse de date (email, fișiere Excel, fișiere exportate din ERP, facturi, condiții etc.) și elimină erorile de actualizare, neconcordanțe sau întârzieri. Ca urmare, soluția oferă o imagine "la zi" pentru fiecare distribuitor, astfel încât pragul de discount și bonusare este calculat corect. Dar, mai ales, soluția oferă garanția unor calcule corecte și a reducerii semnificativă a timpului de reacție în relația cu distribuitorii.

 

IKA reprezintă sistemul ideal pentru gestionarea relațiilor cu distribuitorii mari și foarte mari, oferind facilități în ceaa ce privește:

  • Planificarea CA

Sistemul IKA oferă posibilitatea de a introduce și urmări, anual, cifra de afaceri planificată pentru fiecare distribuitor.

  • Managementul contractelor

Sistemul IKA oferă posibilitatea de a introduce și urmări, de fiecare dată când este necesar, un contract de distribuție și de a administra valabilitatea și condițiile contractuale.

  • Analiză pragurilor de discount și bonusare

Sistemul IKA oferă posibilitatea de analiză și urmărire, lunară, a facturilor și a respectării condițiilor contractuale pentru fiecare distribuitor, calculându-se apoi, cu precizie, sumele de discount și de bonusare.

  • Raportare

Sistemul IKA oferă posibilitatea generării, ”în timp real”, a diverselor rapoarte, în funcție de parametrii gestionați.

 

Vrei să afli mai multe despre soluția International Key Accounts (IKA) ? Contactează-ne !